พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว CD#34 ชุดมุ่งหาธรรมแท้

 

พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว
CD#34 ชุดมุ่งเหาธรรมแท้

CD#34 ชุดมุ่งเหาธรรมแท้  (รวมไฟล์ – Playlist)  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
ผู้ถึงธรรมที่แท้จริง YouTube-logo-full_color หรือ MP3
จะโง่ไปจนตายหรือ  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
ตรงต่อธรรม  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
ทางพ้นทุกข์  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
จิตไม่ได้โง่ แต่ฝึกได้  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
ยึดเอง ทุกข์เอง  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
วางใจให้ถูก  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
วาง อย่างเดียว  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
การปฏิบัติมี แต่ผู้ปฏิบัติหามีไม่  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
จบไม่จริง  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
ถาม-ตอบ ธรรมะ  YouTube-logo-full_color หรือ MP3