พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว CD#33 ชุดหลง ไม่รู้ว่าหลงพระธรรมเทศนา พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว CD#33
ชุดหลง ไม่รู้ว่าหลง
CD#33 ชุดหลง ไม่รู้ว่าหลง (รวมไฟล์ – Playlist)  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#33 กูเก่ง  กูวิเศษ YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#33 รู้ให้ทันตามความเป็นจริง  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#33 เดินไปที  ก็ก้าวไปที   YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#33 จิตเลว  ไม่รู้ว่าเลว YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#33 หลงว่าเป็นเรา  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#33 โง่เอง  หลงเอง YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#33 ถึงเมื่อไหร่ก็ช่างมัน  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#33 หลงโลก  หลงอารมณ์  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#33 ไม่ยึดอะไรเลย  YouTube-logo-full_color หรือ MP3 
CD#33 ความว่าง  ผู้รู้  จิต  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#33 ถามตอบธรรมะ  YouTube-logo-full_color หรือ MP3