พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว CD#32 ชุดเดินหน้า… ไม่มีถอยหลัง
พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว CD#32 ชุดเดินหน้า ไม่มีถอยหลัง  

CD#32 ชุดเดินหน้าไม่มีถอยหลัง (รวมไฟล์ – Playlist)  YouTube-logo-full_color หรือ MP3

CD#32 ขัดเกลาเพื่อไมให้มีตัวตน YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#32 ดิ้นรนแล้วยังไม่รู้ว่าโดนหลอก  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#32 ยินดีก็ไม่ได้ ยินร้ายก็ไม่ถูก   YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#32 อะไรก็ให้ยอม YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#32 ปฏิบัติแบบไม่เอาอะไร  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#32 ยิ่งอ่อนแอก็ยิ่งแพ้ YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#32 หลงว่าบรรลุธรรม  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#32 ปฏิบัติจนหมดทุกข์  YouTube-logo-full_color หรือ MP3  
CD#32 เห็นลึกซึ้งโดยไม่ผ่านความคิด  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#32 ถามตอบธรรมะ  YouTube-logo-full_color หรือ MP3