พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว CD#31 ชุดปัญญารู้แจ้ง

พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว CD#31 ชุดปัญญารู้แจ้ง

CD#31 ชุดปัญญารู้แจ้ง (รวมไฟล์ – Playlist)  YouTube-logo-full_color หรือ MP3

CD#31 ชีวิตแค่ภาพมายา YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#31 ต้องระวังตัวกู ของกู  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#31 แยกจิตออกจากอารมณ์   YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#31 ทุกข์ไม่มีอยู่จริง YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#31 ล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#31 หลงเวียนว่ายตายเกิด YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#31 มองไม่เห็นความสกปรกของตน  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#31 ไม่หลงออกนอกทาง  YouTube-logo-full_color หรือ MP3  
CD#31 จิตทุกดวงต้องไปถึงที่เดียวกันคือนิพพาน  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#31 ถามตอบธรรมะ  YouTube-logo-full_color หรือ MP3