พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว CD#30 ชุดทุกอย่างแค่ของชั่วคราว

พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว CD#30 ชุดทุกอย่างแค่ของชั่วคราว

CD#30 ชุดทุกอย่างแค่ของชั่วคราว (รวมไฟล์ – Playlist)  YouTube-logo-full_color หรือ MP3

CD#30 กำลังแห่งอริยมรรคYouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#30 ไม่มีคำว่าท้อถอยอ่อนแอ  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#30 รู้ซื่อๆ   YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#30 ทุกอย่างอยู่ที่จิต YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#30 ต้องมีความเพียร  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#30 ปล่อยแม่มันเลย YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#30 ดีก็วาง ไม่ดีก็วาง  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#30 ปฏิบัติเพื่อไม่เอาอะไร  YouTube-logo-full_color หรือ MP3  
CD#30 ทุกอย่างแค่ของชั่วคราว  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#30 สักแต่ว่า  YouTube-logo-full_color หรือ MP3  
CD#30 ไม่หลงกล YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#30 ปัญญาที่รู้แจ้ง  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#30 จบกิจ  YouTube-logo-full_color หรือ MP3