พระธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว CD#27 ชุดเพื่อการพ้นทุกข์

CD#27 ชุดเพื่อการพ้นทุกข์

 

 

 


Playlist
CD#27 ชุดเพื่อการพ้นทุกข์ (รวมทั้งแผ่น – Playlist)  YouTube-logo-full_color หรือ MP3

CD#27 ทางลัดสั้นคือไม่เอาอะไรเลย – 24 มี.ค. 59   YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#27 พัฒนาเพื่อออกจากทุกข์ – 27 ก.ค. 59    YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#27 วางจิตให้ถูกต้อง – 19 ก.ย. 58    YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#27 สักแต่ว่าผัสสะ – 19 ก.ย. 58   YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#27  แก้จิตของตนเอง – 15 ม.ค. 59  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#27 เพิ่มกำลังของจิต – 24 ก.ค. 59   YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#27 ไม่ยินดีไม่ยินร้าย – 4 มิ.ย. 59   YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#27 สาวกของพระพุทธเจ้า – 16 ม.ค. 59  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#27 ถามตอบธรรมะ – 21 ส.ค. 59  YouTube-logo-full_color หรือ MP3