พระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว CD#26 เพียรภาวนา

cd-cover
พระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว               CD#26 เพียรภาวนา

 

 


Playlist 

CD#26 ทางออกจากทุกข์ (รวมทั้งแผ่น – Playlist)  YouTube-logo-full_color หรือ MP3

CD#26 – ชาติสิ้นแล้ว_21 ก.พ. 2559   YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#26 – ภาวนาให้ก้าวหน้า_9 ก.พ. 2559   YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#26 – ผู้เห็นภัยในปรโลก_3 ม.ค. 2559   YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#26 – ทางเพื่อการบรรลุธรรม_23 ก.พ. 2559   YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#26 – ให้จิตรู้ความจริง_17 มิ.ย. 2559   YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#26 – เรื่องของมึง_9 ม.ค. 2559   YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#26 – หลงจนไม่รู้ว่าหลง_20 ก.พ. 2559   YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#26 – อุปสรรคของผู้ปฏิบัติธรรม_10 ก.ย. 2559   YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#26 – ทุกสิ่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไป_29 พ.ค. 2559   YouTube-logo-full_color หรือ MP3
CD#26 – ถามตอบธรรมะ_20 มิ.ย. 2559   YouTube-logo-full_color หรือ MP3