พระธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว CD ชุดเทศน์ที่ประเทศอินเดีย 2560 (25 ก.พ. – 5 มี.ค. 2560)

IMG_2115

 

CD#อินเดีย 2560 (25 ก.พ. – 5 มี.ค. 2560)

 

 


Playlist 

CD#อินเดีย 2560 (25 ก.พ. – 5 มี.ค. 2560) (รวมทั้งแผ่น – Playlist)  YouTube-logo-full_color 

CD#อินเดีย 2560 ปฏิบัติเพื่อรู้อริยสัจสี่_170225_001 YouTube-logo-full_color
CD อินเดีย 2560 วิธีวางจิตในการปฏิบัติ_170226_001  YouTube-logo-full_color 
CD อินเดีย 2560 ธรรมแท้ต้องไม่มีอะไรเลย_170228_003  YouTube-logo-full_color 
CD อินเดีย 2560 วางกาย_วางเวทนา_วางจิต_170227_006  YouTube-logo-full_color 
CD อินเดีย 2560 ทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป_170301_002  YouTube-logo-full_color 
CD อินเดีย 2560 มีเหตุก็เกิดขึ้น_หมดเหตุก็ดับ_170302_002  YouTube-logo-full_color
CD อินเดีย 2560 ปฏิบัติเพื่อปล่อยวาง_170302_005  YouTube-logo-full_color 
CD อินเดีย 2560 ละอวิชชา_ละอัตตา_170305_001  YouTube-logo-full_color

ดาว์นโหลดไฟล์ MP 3 ได้ที่นี่ Click here