หนังสือ อริยมรรคภาคปฏิบัติ

คู่มือปฏิบัติธรรม แนวสัมมาทิฏฐิ โดยพระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว อ. ดงหลวง จ. มุกดาหาร
คลิกเพื่อดาวน์โหลด ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 ปี 2563
https://cutt.ly/EgdKKzV

MP3/Download: https://archive.org/details/20140909_01
YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=4eTzQLujnb0

แจกเป็นธรรมทานเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการพิมพ์เพื่อจำหน่าย

b_pon_took

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2556
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZC50YXZacnEw7FVNiLqX9M6RufpMfn2zudV