หนังสือพ้นทุกข์ด้วยตนเอง

 

b_pon_took

ปฏิปทาและงานสืบสานพระศาสนา แนวสัมมาทิฏฐิ โดยพระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว อ. ดงหลวง จ. มุกดาหาร

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2555
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZtJ0YXZSCNTQ9hdeBbunfiQu8gk6hncgWQV

แจกเป็นธรรมทานเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการพิมพ์เพื่อจำหน่าย