หนังสือพ้นทุกข์ด้วยตนเอง

b_pon_took

ปฏิปทาและงานสืบสานพระศาสนา แนวสัมมาทิฏฐิ โดยพระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว อ. ดงหลวง จ. มุกดาหาร

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2555
http://u.pc.cd/qBfctalK

แจกเป็นธรรมทานเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการพิมพ์เพื่อจำหน่าย