พระธรรมเทศนา CD ชุดจาริกธรรมสังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย (31 ม.ค. – 9 ก.พ. 2558)


พระธรรมเทศนา CD ชุดจาริกธรรมสังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย (31 ม.ค. – 9 ก.พ. 2558)

YouTube-logo-full_color    audio

 

Playlist
CD อินเดีย2558? แสดงธรรมที่ เชตวัน 3 ก.พ. 58   YouTube-logo-full_color    audio
CD อินเดีย2558? แสดงธรรมที่ ลุมพินี 4 ก.พ. 58   YouTube-logo-full_color    audio
CD อินเดีย2558? แสดงธรรมที่ กุสินารา 5 ก.พ. 58   YouTube-logo-full_color    audio
CD อินเดีย2558? แสดงธรรมที่ พุทธคยา 31 ม.ค. 58   YouTube-logo-full_color  audio
CD อินเดีย2558? แสดงธรรมที่ สารนาถ 1 ก.พ. 58   YouTube-logo-full_color    audio
CD อินเดีย2558? แสดงธรรมที่ นาลันทา 6 ก.พ. 58   YouTube-logo-full_color   audio
CD อินเดีย2558? แสดงธรรมที่ เวฬุวัน 6 ก.พ. 58   YouTube-logo-full_color  audio
CD อินเดีย2558? แสดงธรรมที่ เขาคิชฌกูฏ 7 ก.พ. 58   YouTube-logo-full_color  audio
CD อินเดีย2558? แสดงธรรมที่ พุทธคยา 7 ก.พ. 58   YouTube-logo-full_color    audio