พระธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว CD ชุดเทศน์ที่ประเทศอินเดีย 23 ม.ค. – 1 ก.พ. 2559


พระธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว CD ชุดเทศน์ที่ประเทศอินเดีย 23 ม.ค. – 1 ก.พ. 2559

 


Playlist

CD อินเดีย 2559 พุทธคยา 24 ม.ค. 59 YouTube-logo-full_color
CD อินเดีย 2559 พุทธคยา 1 ก พ 59 YouTube-logo-full_color
CD อินเดีย 2559 สารนาถ 24ม ค 59 YouTube-logo-full_color
CD อินเดีย 2559 ลุมพินี 27ม ค59 YouTube-logo-full_color
CD อินเดีย 2559 กุสินารา 28ม ค 59 YouTube-logo-full_color
CD อินเดีย 2559 เชตวัน 26ม ค 59YouTube-logo-full_color
CD อินเดีย 2559 คิชฌกูฏ 30ม ค 59 YouTube-logo-full_color
CD อินเดีย เวฬุวัน 29ม ค 59 YouTube-logo-full_color
CD อินเดีย นาลันทา 29ม ค 59 YouTube-logo-full_color
CD อินเดีย พุทธคยา เช้า 31ม ค 59 YouTube-logo-full_color
CD อินเดีย พุทธคยา คืนแรก23ม ค 59 YouTube-logo-full_color