พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว CD#35 ชุดไม่ยึด ก็ไม่ทุกข์

พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว
CD#35 ชุดไม่ยึด ก็ไม่ทุกข์

CD#35 ชุดไม่ยึด ก็ไม่ทุกข์ (รวมไฟล์ – Playlist)  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
ไม่คิดให้ตัวเองเป็นทุกข์ YouTube-logo-full_color หรือ MP3
อยากเกิดอีกก็นิมนต์  YouTube-logo-full_color หรือ MP3
เดี๋ยวกูก็ตายแล้ว YouTube-logo-full_color หรือ MP3
แค่…ไม่ยึด YouTube-logo-full_color หรือ MP3
นิพพานมีอยู่จริง YouTube-logo-full_color หรือ MP3
หมดการหมดงาน YouTube-logo-full_color หรือ MP3
จอมหาเรื่อง YouTube-logo-full_color หรือ MP3
มีสติให้ต่อเนื่อง YouTube-logo-full_color หรือ MP3
เสือกไปยึดเอง YouTube-logo-full_color หรือ MP3
ถาม-ตอบธรรมะ YouTube-logo-full_color หรือ MP3