พระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว CD#23 ชุดพากเพียรปฏิบัติ


พระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว CD#23 ชุดพากเพียรปฏิบัติ

YouTube-logo-full_color    audio

 

Playlist
CD#23 สัมมาทิฏฐิ 21ม.ค.2558   YouTube-logo-full_color
CD#23 ฉลาดเรื่องอื่นแต่ไม่รู้เรื่องจิต 10พ.ค.2557  YouTube-logo-full_color
CD#23 ทุกข์เพราะความหลง 6มิ.ย.2557  YouTube-logo-full_color
CD#23 วางจิตให้เป็นกลาง 22พ.ย.2557  YouTube-logo-full_color
CD#23 จิตตั้งมั่น 28ธ.ค.2557   YouTube-logo-full_color
CD#23 ตามรอยพระพุทธเจ้า 12พ.ค.2557   YouTube-logo-full_color 
CD#23 จิตเห็นจิต 25ก.ค.2557   YouTube-logo-full_color
CD#23 ละอุปาทานในขันธ์ทั้ง 5 … เหตุแห่งทุกข์ก็ดับไป? 4มิ.ย.2557  YouTube-logo-full_color
CD#23 เพียรทำแต่สิ่งที่ดี? 28ธ.ค.2557  YouTube-logo-full_color 
CD#23 สติรักษาจิต 28มิ.ย.2557   YouTube-logo-full_color
CD#23 ปฏิบัติตามความเหมาะสมของตนเอง 30มิ.ย.2557   YouTube-logo-full_color
CD#23 เข้ากระแสธรรม 24ก.ค.2557   YouTube-logo-full_color
CD#23 เหตุที่ทำให้ความปรารถนาสำเร็จได้ 5มิ.ย.2557   YouTube-logo-full_color
CD#23 พลิกจิต (สนทนาธรรม) 12มิ.ย.2557   YouTube-logo-full_color