ปฏิทิน ปฏิบัติธรรม/แสดงธรรม พฤศจิกายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2563

ปฏิทิน ปฏิบัติธรรม/แสดงธรรม พฤศจิกายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 คลิกที่ pr_course_update_62-oct25 เพื่อเปิดไฟล์ (PDF)