ปฏิทินปฏิบัติธรรม/แสดงธรรม ตุลาคม 2560 – มกราคม 2561

ปฏิทินปฏิบัติธรรม/แสดงธรรม ตุลาคม 2560 – มกราคม 2561

คลิกที่นี่  pr_course_update_29oct17 เพื่อเปิดไฟล์ (PDF)