หนังสือทุกข์เมื่อไหร่… โง่เมื่อนั้น

จิตของเราทุกคนสามารถพัฒนาได้ จนกระทั่งหมดทุกข์ จิตไม่มีทุกข์
จิตมันสอนตัวเองได้ มีแต่คนโง่เท่านั้นแหละ ที่บอกว่าจิตฝึกไม่ได้ ที่ฝึกไม่ได้เพราะเราขี้เกียจ เอาแต่สอนตัวเองให้อ่อนแอ มันต้องเป็นนักต่อสู้ 
เราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า ต้องเชื่อในพระองค์สิ พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้พระองค์แรก และประทานคำสอนไว้ให้เรียบร้อย คำสอนเหล่านั้นก็ยังอยู่ 
“เราจะปฏิบัติตาม เราจะปฏิบัติตาม” เอาสิ ! พิสูจน์เลย !
โดยพระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว จังหวัด มุกดาหาร 
คลิกเพื่อดาว์นโหลด PDF : 
https://cutt.ly/JgdLzTb
แจกเป็นธรรมทานเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการพิมพ์เพื่อจำหน่าย