หนังสือชีวิตแค่ของชั่วคราว

 

โดย พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตโต

ปฏิปทาและงานสืบสานพระศาสนา แนวสัมมาทิฏฐิ
โดยพระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว จังหวัด มุกดาหาร

Download PDF:  https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZDk0YXZrwToAsAHoWuzLESB5Cb1luQip58k

แจกเป็นธรรมทานเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการพิมพ์เพื่อจำหน่าย