MENU

* กำหนดการแสดงธรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบกำหนดการที่แน่นอนอีกครั้ง 30 วันล่วงหน้าก่อนกำหนดวันแสดงธรรมจริง

Loading Events

Events for June 2019 › ปฏิทินธรรม

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
27

บ้านไทย

บ้านไทย

บ้านไทย

บ้านไทย

บ้านไทย

บ้านไทย

3
4
5
6
7
8

บ้านรุ่งอรุณ สกลนคร

10
11
12

บ้านไทย

บ้านไทย

บ้านไทย

บ้านไทย

บ้านไทย

บ้านไทย

19
20

มูลนิธิเติมน้ำใจให้สังคม

มูลนิธิเติมน้ำใจให้สังคม

มูลนิธิเติมน้ำใจให้สังคม

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ศูนย์ 1

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ศูนย์ 1

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ศูนย์ 1

27
28
29
30
+ Export Events