พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว CD#31 ชุดปัญญารู้แจ้ง

 ————————————————————————- พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว CD#31 ชุดปัญญารู้แจ้ง  CD#31 ชุดปัญญารู้แจ้ง (รวมไฟล์ – Playlist)  หรือ MP3 CD#31 ชีวิตแค่ภาพมายา  หรือ MP3CD#31 ต้องระวังตัวกู ของกู   หรือ MP3CD#31 แยกจิตออกจากอารมณ์    หรือ MP3CD#31 ทุกข์ไม่มีอยู่จริง  หรือ MP3CD#31 ล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร   หรือ MP3CD#31 หลงเวียนว่ายตายเกิด  หรือ MP3CD#31 มองไม่เห็นความสกปรกของตน   หรือ MP3CD#31 ไม่หลงออกนอกทาง  หรือ MP3  CD#31 จิตทุกดวงต้องไปถึงที่เดียวกันคือนิพพาน  หรือ MP3CD#31 ถามตอบธรรมะ   หรือ MP3