หนังสือพ้นทุกข์ด้วยตนเอง

โดย พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตโต
b_pon_took
ปฏิปทาและงานสืบสานพระศาสนา แนวสัมมาทิฏฐิ โดยพระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว อ. ดงหลวง จ. มุกดาหาร

Download PDF: http://www.mediafire.com/view/?4e7r9qyc5621hn8

แจกเป็นธรรมทานเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการพิมพ์เพื่อจำหน่าย