รวมรูปภาพ

จาริกแสวงบุญ ประเทศอินเดีย 2559 (23 ม.ค. - 1 ก.พ. 2559)

จาริกแสวงบุญ ประเทศอินเดีย 2559 (23 ม.ค. - 1 ก.พ. 2559)

จาริกแสวงบุญ ประเทศอินเดีย 2558

จาริกแสวงบุญ ประเทศอินเดีย 2558 (31 ม.ค. - 9 ก.พ.)

ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9

ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 (วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก)

บ้านไทย

บ้านไทย จังหวัดนครปฐม

มูลนิธิเติมน้ำใจให้สังคม

มูลนิธิเติมน้ำใจให้สังคม จังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักสงฆ์วัดป่าภูไม้ฮาว

สำนักสงฆ์วัดป่าภูไม้ฮาว จังหวัดมุกดาหาร

ศาลาธรรม จังหวัดปทุมธานี

ศาลาธรรม จังหวัดปทุมธานี

Be Sociable, Share!