ปฏิทินปฏิบัติธรรม/แสดงธรรม มกราคม-เมษายน 2562

ปฏิทิน ปฏิบัติธรรม / แสดงธรรม พระอาจารย์ครรชิต
ปรับปรุงข้อมูล 2 ม.ค. 62

มกราคม
6 มกราคม บ้านรุ่งอรุณ สกลนคร ติดต่อ 088-548-3288
10 – 14 มกราคม บ้านไทย ติดต่อ คุณอรวรรณ ตั้งมั่นคง 089-7408166 (กรุณาติดต่อเฉพาะ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.30-20.00 น.)
16 มกราคม ธรรมสภา (07:30-15:00 น. / 07:30 น. – เดินบาตร) ติดต่อ คุณเพชรวดี 085-4253663 , คุณปาริชาติ 081-9323283
17 มกราคม บ้านแม่ 13:00-15:00 น. ติดต่อ 084-660-2758 , 080-078-8077
18 – 20 มกราคม บ้านจิตสบาย ติดต่อ 02-448-3392
20 มกราคม บ้านบริรักษ์ ติดต่อ คุณ ชุติมา บริรักษ์ 081-915-3925
21 มกราคม สวนโมกข์ กรุงเทพ 12:00 น. – 13:30 น. ชั้น 2 ห้องปฏิบัติธรรม (ประสานงานโดย กลุ่มธรรมะปฏิบัติ http://www.dhammapatipatti.org สนับสนุนโดย ชมรมพุทธธรรม ปตท. และ ชมรมรักษ์ธรรม ปตท. สผ.) ติดต่อ คุณ บริรักษ์ 081-517-4400

—————————————————————————————————
กุมภาพันธ์
3 กุมภาพันธ์ บ้านรุ่งอรุณ สกลนคร ติดต่อ 088-548-3288
9 – 16 กุมภาพันธ์ จาริกอินเดีย
17 กุมภาพันธ์ บ้านไทย 07:30 น. – เดินบาตร ฉันเช้าแล้วเดินทางกลับวัด (พระอาจารย์ และ พระสงฆ์ 3 รูป แม่ชี 1 ท่าน) ติดต่อ คุณอรวรรณ ตั้งมั่นคง 089-7408166 กรุณาติดต่อเฉพาะ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.30-20.00 น.
18 – 25 กุมภาพันธ์ คอร์สปฏิบัติธรรมที่วัดป่าภูไม้ฮาว (ติดต่อและสอบถามรายละเอียด ผ่านกลุ่มไลน์ “ปฏิบัติวัดป่าภูไม้ฮาว” http://line.me/ti/g/3N7lXOnRIR)

—————————————————————————————————
มีนาคม
3 มีนาคม บ้านรุ่งอรุณ สกลนคร ติดต่อ 088-548-3288
10 มีนาคม ชมรมกัลยาณธรรม รพ.สมุทรปราการ 09:00-16:00 น. ติดต่อ 02-702-7353 (กรุณา หิ้วถุงผ้า พกกระบอกน ้า และ ภาชนะส่วนตัว เพื่อร่วมรณรงค์ลดขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อม)
14 มีนาคม บ้านแม่ 13:00-15:00 น. ติดต่อ 084-660-2758 , 080-078-8077
15 – 17 มีนาคม บ้านจิตสบาย ติดต่อ 02-448-3392
17 มีนาคม บ้านบริรักษ์ ติดต่อ คุณ ชุติมา บริรักษ์ 081-915-3925
18 มีนาคม สวนโมกข์ กรุงเทพ 12:00 น. – 13:30 น. ชั้น 2 ห้องปฏิบัติธรรม (ประสานงานโดย กลุ่มธรรมะปฏิบัติ http://www.dhammapatipatti.org สนับสนุนโดย ชมรมพุทธธรรม ปตท. และ ชมรมรักษ์ธรรม ปตท. สผ.) ติดต่อ คุณ บริรักษ์ 081-517-4400
26 มีนาคม บ้านอารีย์ ติดต่อ 02-619-7474
27 มีนาคม – 1 เมษายน บ้านไทย ติดต่อ คุณอรวรรณ ตั้งมั่นคง 089-7408166 (กรุณาติดต่อเฉพาะ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.30-20.00 น.)
—————————————————————————————————
เมษายน
7 เมษายน บ้านรุ่งอรุณ สกลนคร ติดต่อ 088-548-3288
18 – 23 เมษายน บ้านไทย ติดต่อ คุณอรวรรณ ตั้งมั่นคง 089-7408166 (กรุณาติดต่อเฉพาะ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.30-20.00 น.)
23 เมษายน สวนโมกข์ กรุงเทพ 12:00 น. – 13:30 น. ชั้น 2 ห้องปฏิบัติธรรม (ประสานงานโดย กลุ่มธรรมะปฏิบัติ http://www.dhammapatipatti.org สนับสนุนโดย ชมรมพุทธธรรม ปตท. และ ชมรมรักษ์ธรรม ปตท. สผ.) ติดต่อ คุณ บริรักษ์ 081-517-4400