ปฏิทินปฏิบัติธรรม/แสดงธรรม กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2562

ปฏิทินปฏิบัติธรรม/แสดงธรรม กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2562

3 กุมภาพันธ์ บ้านรุ่งอรุณ สกลนคร ติดต่อ 088-548-3288
9 – 16 กุมภาพันธ์ จาริกอินเดีย
17 กุมภาพันธ์ บ้านไทย 07:30 น. – เดินบาตร ฉันเช้าแล้วเดินทางกลับวัด
(พระอาจารย์ และ พระสงฆ์ 3 รูป แม่ชี 1 ท่าน) ติดต่อ คุณอรวรรณ ตั้งมั่นคง
089-7408166 กรุณาติดต่อเฉพาะ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.30-20.00 น.
18 – 25 กุมภาพันธ์ คอร์สปฏิบัติธรรมที่วัดป่าภูไม้ฮาว (ติดต่อและสอบถามรายละเอียด โดยเข้าร่วมกลุ่มไลน์ “ปฏิบัติวัดป่าภูไม้ฮาว”  http://line.me/ti/g/3N7lXOnRIR)

—————————————————————————————————

3 มีนาคม บ้านรุ่งอรุณ สกลนคร ติดต่อ 088-548-3288
10 มีนาคม ชมรมกัลยาณธรรม รพ.สมุทรปราการ 09:00-16:00 น. ติดต่อ 02-702-7353
(กรุณา หิ้วถุงผ้า พกกระบอกน ้า และ ภาชนะส่วนตัว เพื่อร่วมรณรงค์ลดขยะ
และรักษาสิ่งแวดล้อม)
14 มีนาคม บ้านแม่ 13:00-15:00 น. ติดต่อ 084-660-2758 , 080-078-8077
15 – 17 มีนาคม บ้านจิตสบาย ติดต่อ 02-448-3392
17 มีนาคม บ้านบริรักษ์ ติดต่อ คุณ ชุติมา บริรักษ์ 081-915-3925
18 มีนาคม สวนโมกข์ กรุงเทพ 12:00 น. – 13:30 น. ชั้น 2 ห้องปฏิบัติธรรม
ติดต่อ คุณ บริรักษ์ 081-517-4400, 061-615-3989 โดย ชมรมพุทธธรรม ปตท. / ติดตามย้อนหลังได้ที่ ://www.dhammapatipatti.org)
26 มีนาคม บ้านอารีย์ ติดต่อ 02-619-7474
27 มีนาคม – 1 เมษายน บ้านไทย ติดต่อ คุณอรวรรณ ตั้งมั่นคง 089-7408166
(กรุณาติดต่อเฉพาะ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.30-20.00 น.)

—————————————————————————————————

7 เมษายน บ้านรุ่งอรุณ สกลนคร ติดต่อ 088-548-3288
18 – 23 เมษายน บ้านไทย ติดต่อ คุณอรวรรณ ตั้งมั่นคง 089-7408166
(กรุณาติดต่อเฉพาะ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.30-20.00 น.)
23 เมษายน สวนโมกข์ กรุงเทพ 12:00 น. – 13:30 น. ชั้น 2 ห้องปฏิบัติธรรม
ติดต่อ คุณ บริรักษ์ 081-517-4400, 061-615-3989
(สนับสนุนโดย ชมรมพุทธธรรม ปตท. / ติดตามย้อนหลังได้ที่
http://www.dhammapatipatti.org)
25 เมษายน ธนาคารแห่งประเทศไทย (เฉพาะบุคลากรภายใน)

—————————————————————————————————

1 – 12 พฤษภาคม คอร์สอบรม ที่ประเทศออสเตรเลีย
15 – 22 พฤษภาคม คอร์สปฏิบัติธรรมที่วัดป่าภูไม้ฮาว
19 พฤษภาคม บ้านรุ่งอรุณ สกลนคร ติดต่อ 088-548-3288
23 พฤษภาคม บ้านแม่ 13:00-15:00 น. ติดต่อ 084-660-2758 , 080-078-8077
24 – 26 พฤษภาคม บ้านจิตสบาย ติดต่อ 02-448-3392
28 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน บ้านไทย ติดต่อ คุณอรวรรณ ตั้งมั่นคง 089-7408166
(กรุณาติดต่อเฉพาะ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.30-20.00 น.)